CO ROBIMY?

W ramach działalności placówki, Mieszkańcy objęci są pomocą pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz trenerów: budżetowego i zarządzania czasem. Ich działania mają pomóc w stabilizacji sytuacji bytowo – socjalnej, mieszkaniowej, wychowawczej oraz psychologicznej Mieszkańców. Specjaliści prowadzą konsultacje indywidualne oraz warsztaty: umiejętności wychowawczych, grupę edukacji i wsparcia oraz warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. W tym czasie opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki dziecięce, które prowadzą animacje i zajęcia artystyczne oraz sportowe dla najmłodszych. Wraz z Mamami organizowane są także imprezy okolicznościowe oraz wyjścia edukacyjno – rozwojowe.