CO ROBIMY?

W ramach działalności placówki, Mieszkańcy objęci są pomocą pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa dla dorosłych i dziecięcego, prawnika, opiekunek dziecięcych, opiekunów, doradcy zawodowego oraz trenerów: budżetowego i zarządzania czasem. Ich działania mają pomóc w stabilizacji sytuacji bytowo – socjalnej, mieszkaniowej, wychowawczej oraz psychologicznej Mieszkańców. Specjaliści prowadzą konsultacje indywidualne oraz grupy: rozwoju umiejętności psychospołecznych, psychoedukacyjno-profilaktyczna, grupa mama plus dziecko, grupa rozwojowa dla dzieci oraz warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. W tym czasie opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki dziecięce, które prowadzą animacje i zajęcia artystyczne oraz sportowe dla najmłodszych. Wraz z Mamami organizowane są także imprezy okolicznościowe oraz wyjścia edukacyjno – rozwojowe.