KIM JESTEŚMY?

KIEROWNIK OŚRODKA
Urszula Mroczek

PRACOWNIK ORGANIZACYJNO-BIUROWY
Kamila Suchenek-Maksiak

PRACOWNICY SOCJALNI
Maria Fąfara
Jerzy Tatarowicz

OPIEKUNOWIE PEDAGOGICZNI
Anna Krawcewicz-Baran
Beata Roman
Bolesław Michalski
Tomasz Witkowski

PEDAGOG
Jadwiga Kędzierska

PSYCHOLODZY
Katarzyna Gadzało – Szyszka
Igor Siedlecki

PSYCHOLOG DZIECIĘCY
Katarzyna Bialik

DORADCA ZAWODOWY
Iwona Bernaciak

TRENER BUDŻETOWY
Monika Wojteczek

TRENER ZARZĄDZANIA CZASEM
Ewa Wiszenko

PRAWNIK
Tomasz Zwolak