KIM JESTEŚMY?

KIEROWNIK OŚRODKA
Urszula Mroczek

PRACOWNIK ORGANIZACYJNO-BIUROWY
Monika Wojteczek

PRACOWNICY SOCJALNI
Agnieszka Rytel
Magdalena Taradejna
Jerzy Tatarowicz

OPIEKUNOWIE PEDAGOGICZNI
Beata Zuch
Aneta Grochowska
Iwona Łoboda
Bolesław Michalski
Kamila Suchenek

PEDAGOG
Jadwiga Kędzierska

PSYCHOLODZY
Katarzyna Gadzało – Szyszka
Monika Majka

PSYCHOLOG DZIECIĘCY
Katarzyna Tyrluk

DORADCA ZAWODOWY
Iwona Bernaciak

COACH
Ewa Wiszenko

PRAWNIK
Tomasz Zwolak