KIM JESTEŚMY?

KIEROWNIK OŚRODKA
Urszula Mroczek

PRACOWNIK ORGANIZACYJNO-BIUROWY
Kamila Suchenek-Maksiak

PRACOWNICY SOCJALNI
Magdalena Taradejna
Jerzy Tatarowicz

OPIEKUNOWIE
Beata Roman
Monika Olkowicz
Bolesław Michalski
Katarzyna Horodelska-Piątek
Sylwia Morawiec
Martyna Misiek

PEDAGOG
Edyta Górniak-Pomykała

PSYCHOLOG
Katarzyna Gadzało – Szyszka

DORADCA ZAWODOWY
Iwona Bernaciak

TRENER BUDŻETOWY
Monika Wojteczek

PRAWNIK
Marcin Skiba

SUPERWIZOR
Renata Kałucka