MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2013 roku w ramach działalności Ośrodka Wsparcia „Etezja” realizowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt pn. „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczeństwa. Edycja 2013” zgodnie z umową DPS/B/073/2013. W ramach projektu były realizowane działania z zakresu:

Kolejnym projektem realizowanym we współpracy z Ministerstwem była kolejna edycja projektu pt. „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczeństwa. Edycja 2015” realizowany zgodnie z umową
nr DPS/B/090/2015. W ramach oferty skierowanej do mieszkańców oferowaliśmy: