O OŚRODKU

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” mieści się przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie. Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej (REGON 010243025; KRS 0000119136) z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok.14 w Warszawie na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Ośrodek Wsparcia jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet oraz pozostających pod ich opieką dzieci, osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania ze względu na nieuregulowaną sytuację mieszkaniową, socjalno-bytową i rodzinną. W obszarze działalności Ośrodka zajmujemy się pomaganiem osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezdomnością, samotnym macierzyństwem, przemocą w rodzinie. Naszym mieszkańcom oferujemy stały dostęp do pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, socjalnej, doradcy zawodowego, trenera budżetowego, trenera zarządzania czasem, opieki nad dziećmi. Nasza praca dąży do pełnego usamodzielnienia się kobiet poprzez min.: przydział mieszkania przez m.st. Warszawa, pracę ze specjalistami, znalezienie pracy, uregulowanie ważnych spraw życiowych. Organizujemy także grupy zajęciowe dla kobiet oraz dzieci, imprezy okolicznościowe oraz wyjścia edukacyjno – rozwojowe.

Na terenie Ośrodka znajdują się cztery budynki mieszkalne: A (pomarańczowy), B (niebieski), C (żółty), D (zielony). W każdym z nich są pokoje przeznaczone dla mieszkańców wraz z łazienkami oraz gabinety dla personelu, dwie kuchnie, pralnia z suszarnią, pokój TV. Budynek D przeznaczony jest na mieszkania treningowe dla mieszkanek, które oczekują na przydzielone lokale. Posiadamy także salę zabaw, pokój warsztatów, bibliotekę oraz plac zabaw do korzystania dla naszych mieszkańców. Teren Ośrodka jest monitorowany. W placówce obowiązuje wewnętrzny regulamin.