URZĄD M.ST. WARSZAWY

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i w ciąży „Etezja” od 2013, w ramach działalności Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej, realizuje projekt pn. „Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie” współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Zadania publiczne realizowane były zgodnie z umowami nr:

  • PS/B/VI/3/1/186/2013-2014
  • B/VI/3/1/188/2014-2015
  • PS/B/VI/3/1/628/2016-2017

W ramach umowy nr PS/B/VI/3/1/186/2013-2014 realizowane były działania:

  • pracowników socjalnych
  • opiekunów pedagogicznych
  • pedagoga
  • psychologa
  • terapeuty dziecięcego
  • opiekunek dziecięcych

W kolejnych latach od 2014 roku do szeregu oddziaływań został włączony również doradca zawodowy oraz coach, których działania ukierunkowane są na aktywizację zawodową.

Obecnie w ramach małego grantu realizujemy projekt „Ograniczaj wydatki, recyklinguj odpadki”, w ramach którego Mieszkańcy objęci są wsparciem trenera recyklingu, rodzinnym treningiem budżetowym oraz wsparciem poradą architekta.