URZĄD M.ST. WARSZAWY

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i w ciąży „Etezja” od 2013, w ramach działalności Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej, realizuje projekt pn. „Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie” współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Zadania publiczne realizowane były zgodnie z umowami nr:

  • PS/B/VI/3/1/186/2013-2014
  • B/VI/3/1/188/2014-2015
  • PS/B/VI/3/1/628/2016-2017
  • PS/B/VI/3/1/444/2017-2020

W ramach umowy nr PS/B/VI/3/1/186/2013-2014 realizowane były działania:

  • pracowników socjalnych
  • opiekunów pedagogicznych
  • pedagoga
  • psychologa
  • terapeuty dziecięcego
  • opiekunek dziecięcych

W kolejnych latach od 2014 roku do szeregu oddziaływań został włączony również doradca zawodowy oraz coach, których działania ukierunkowane są na aktywizację zawodową. Obecnie zamiast coacha mieszkańców wspiera trener budżetowy oraz trener zarządzania czasem.