WOJEWODA MAZOWIECKI

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i w ciąży „Etezja”, w ramach działalności Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej realizuje od 2013 roku projekty na rzecz mieszkańców placówki we współpracy z Wojewodą Mazowieckim.

W roku 2013 realizowaliśmy projekt pn. „Zaradna mama” – od bezdomności do samodzielności. Wzrost kompetencji rodzicielskich i społecznych matek Ośrodka „Etezja” przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie” zgodnie z umową nr WPS.VI.110/2013.

W 2014 roku realizowaliśmy kolejny projekt pn. „Świadome rodzicielstwo – wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej matek Ośrodka „Etezja” oraz organizacja zajęć dla dzieci przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie” zgodnie z umową nr WPS.VI.946.2.41.2014. W ramach projektu realizowane były działania na rzecz, zarówno kobiet, jak i dzieci przebywających na terenie placówki:

W 2015 roku we współpracy z Wojewodą Mazowieckim realizowaliśmy projekt pn. „Lepsze jutro” – organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia w Ośrodku Wsparcia „Etezja” przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie” zgodnie z umową nr WPS-VI.946.2.110.2015. W ramach w.w. projektu realizowaliśmy:

W roku 2016 zrealizowaliśmy przy współpracy z Wojewodą Mazowieckim projekt pn. „Przystanki życia dla kobiet i matek z dziećmi – Ośrodek „DOM” i Ośrodek „Etezja” – w drodze od bezdomności od zaradności i samodzielności życiowej” zgodnie z nr WPS.VI.946.1.126.2016. W ramach oferty skierowanej do mieszkańców oferowaliśmy wsparcie w postaci: