Ośrodek Wsparcia „Etezja” przyjmuje darowizny finansowe i rzeczowe. Przyjmowane dary są przekazywane Mieszkańcom w ramach wsparcia. Jeśli dysponujecie Państwo: artykułami spożywczymi z suchą żywnością, artykułami higienicznymi i chemią gospodarczą, w dobrym stanie odzieżą dla kobiet w wieku 18-45 lat oraz dzieci w wieku 0-17 lat, książkami, zabawkami zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź drogą elektroniczną. Darowizny rzeczowe można dostarczyć do naszego Ośrodka w każdą sobotę w godz. 8.00 – 20.00.

Przyjmujemy także darowizny finansowe.

Dane:
Konto SPiIS PEKAO S.A.
o/W-wa, nr 12 1240 6218 1111 0000 4620 3258 z dopiskiem „Ośrodek Etezja”