WSPÓŁPRACA

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” współpracuje z:

  • Urzędem m. st. Warszawy w ramach zadania publicznego pt. „Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D” (nr umowy: PS/B/VI/3/1/628/2016-2017) i zadania pn. „Doposażenie, prace adaptacyjne w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziecmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”, w Ośrodku „DOM” oraz w Pogotowiu Interwencji Społecznej” oraz małego grantu pn. „Ograniczaj wydatki, recyklinguj odpadki” (nr umowy: PS/B/VI/3/10/308/2017)
  • Wojewodą Mazowieckim w ramach zadania publicznego „W drodze po dom” (nr umowy: WPS.VI.1.946.12.2017)
  • Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
  • Jednostkami organizacyjnymi miasta: Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnic (OPS)
  • innymi organizacjami pozarządowymi.