WSPÓŁPRACA

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” współpracuje z:

  • Urzędem m. st. Warszawy w ramach zadania publicznego pt. „Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D” (nr umowy: PS/B/VI/3/1/444/2017-2020)
  • Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
  • Jednostkami organizacyjnymi miasta: Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnic (OPS)
  • innymi organizacjami pozarządowymi.