ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
(MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ)

W roku 2016 we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego realizowaliśmy projekt pn. „Lepszy czas” – przeciwdziałanie ubóstwu w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym” zgodnie z umową nr 12/69/2016. W ramach projektu realizowane były działania na rzecz, zarówno kobiet, jak i dzieci przebywających na terenie placówki.