„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Dziękujemy
Dziś dzień pracownika socjalnego

Poczytaj więcej :)

31-go października, na wieść o zabawie Halloweenowej zawitały do Etezji duszki, wiedźmy i inne strachy…

„Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenia 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m. st. Warszawy”