„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Dziękujemy
Dziś dzień pracownika socjalnego

Poczytaj więcej :)

Witaj szkoło! Po udanych wakacjach przyszedł czas, by rozpocząć kolejny rok szkolny.