„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Dziś Dzień Kobiet

Poczytaj więcej :)

„I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato?”: spytał Jan Brzechwa w wierszu „Przyjście lata”.