„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Halloween w Etezji
31-go października, na wieść o zabawie Halloweenowej zawitały do Etezji duszki, wiedźmy i inne strachy…

W związku z tym, że pogoda dopisała, część imprezy odbyła się na dworze. Poszukiwano dyń ukrytych na terenie Ośrodka, wybrano Królową Przebrania, uczestnicy brali udział w grze rodzinnej(rozwiązywanie krzyżówki, zgadywanki, zadania). Zwycięska rodzina otrzymała główną nagrodę , a wszyscy uczestnicy odebrali drobne upominki.

Poczytaj więcej :)

„Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenia 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m. st. Warszawy”