„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Pogody Ducha !

Poczytaj więcej :)

„Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenia 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m. st. Warszawy”