„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Pogody Ducha !

Poczytaj więcej :)

„Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”.