„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Styczeń
Styczeń – pierwszy miesiąc Nowego 2023 Roku. Za nami czas podsumowań, a przed nami czas na realizację postanowień noworocznych.

Jest to również dobry czas na podziękowanie wszystkim naszym Przyjaciołom i Darczyńcom za wspaniałe dary serca. Dzięki Wam miniony rok był dużo bogatszy, ciekawszy i radośniejszy. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Poczytaj więcej :)

„I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato?”: spytał Jan Brzechwa w wierszu „Przyjście lata”.