„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Aktualności

Święto Niepodległości w Ośrodku Etezja
11-go listopada odbył się finał konkursu z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Oceniane były prace naszych mieszkanek i dzieci nawiązujące do tego historycznego wydarzenia. Prace zostały wyeksponowane na „ściance niepodległościowej”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki.

Poczytaj więcej :)

„Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenia 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m. st. Warszawy”