„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

O naszej
organizacji

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej od trzydziestu lat wspiera osoby w kryzysie bezdomności przebywające na terenie m.st. Warszawy. W tym okresie prowadziliśmy szereg programów skierowanych do tej grupy społecznej. Obecnie prowadzimy działania w formie ambulatoryjnej, stacjonarnej i terenowej.

Aktualnie realizujemy następujące programy pomocowe:

  • WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności”
  • ORGANIZOWANIE SCHRONIENIA I CAŁODOBOWEGO WSPARCIA dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy”
  • PRZYSTANKI – program mieszkania rotacyjnego wraz z programem specjalistycznego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w Dzielnicy Śródmieście”.

Nasza historia

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” (wcześniejsza nazwa – Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”) rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2013 r.

Nazwa placówki „Etezja” oznacza jeden z rodzajów wiatru, dla Nas to swego rodzaju „wiatr zmian”, gdyż poprzez naszą pracę dążymy do tego, aby życie naszych podopiecznych zmieniło się na lepsze w różnych jego aspektach.

Od początku placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, obecnie realizujemy już V projekt. Zadanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.

Przez te lata funkcjonowania placówki staraliśmy się dopasować do potrzeb naszych podopiecznych zmieniając i modyfikując naszą ofertę. Na przestrzeni lat dzięki różnym  inicjatywom oraz przy pomocy wielu podmiotów udało nam się stworzyć dodatkowe miejsca w placówce dedykowane mamom i ich dzieciom tj. bibliotekę, salę warsztatową, salę zabaw dla dzieci, salę integracji sensorycznej, salę interaktywną dla dzieci.

W naszym ogrodzie powstała wiata, ścieżka integracji sensorycznej oraz „Chlubny Zakątek tj. miejsce spotkań i różnych aktywności na świeżym powietrzu dla mam i dzieci. Cały czas staramy się odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców, jesteśmy otwarci na nowe przedsięwzięcia i pomysły, wiele z nich już udało się nam wdrożyć w życie, ale wierzymy, że jeszcze  dużo przed nami.

Formy pomocy

Ośrodek „Etezja” powstał, aby wspierać holistycznie, wdrażając funkcjonalne rozwiązania mające na celu położenie kresu bezdomności matek i ich dzieci. Ośrodek umożliwia zmianę jakości życia i odzyskanie fundamentu bezpieczeństwa, dzięki najlepszym praktykom opartym na doświadczeniu, wrażliwości na specyficzne potrzeby kobiet oraz ich dzieci.

Wykorzystując program oparty na zasadach edukacji i upodmiotowienia.  Ośrodek ma na celu m.in. przerwać krąg nadużyć, przemocy i bezdomności, które wielu z naszych podopiecznych doświadczyło. 

W Ośrodku nadrzędną wartością jest podmiotowość człowieka.

Nasze działania ukierunkowane są na pomoc mamom i ich dzieciom. To z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach podejmujemy wiele aktywności, stawiamy na wszechstronność w ich rozwoju. Widoczne jest to w przyjaznych dla dzieci meblach w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sali z podłogą interaktywną, pokojem do ćwiczeń integracji sensorycznej, sali i placu zabaw dla dzieci oraz terenie rekreacyjno-wypoczynkowym tzw. „Chlubnym Zakątku”.

Dążymy do tego, aby wspierać dzieci i budować w nich zasoby pozwalające czuć się bezpiecznie i dobrze w środowisku rodzinnym oraz otoczeniu społecznym.

Każdy aspekt „Etezji” został zaprojektowany z myślą o potrzebach i dobrym samopoczuciu dzieci, aby mogły uczyć się, rosnąć, rozwijać, odnosić małe i wielkie sukcesy.

Trzon naszej oferty dla dzieci i młodzieży obejmuje:

Kobietom z dziećmi lub kobietom w ciąży, które są bezdomne oferujemy szeroki system wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji rodzicielskiej, socjalno-bytowej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej oraz specjalistycznej w zależności od zgłaszanych potrzeb, np. konsultacje z dietetykiem, położną czy doulą.

Ośrodek w swojej ofercie przewiduje pomoc asystentów w napotkanych trudnościach. Ponadto proponujemy naukę planowania budżetu domowego oraz poradnictwo zawodowe.

Wszystkie formy pomocy mają na celu jak najszybsze usamodzielnienie rodziny.

We wspierającym i opiekuńczym środowisku nasze rodziny mają zapewnioną bezpieczną przystań oraz okazję do naukirozwoju na każdym poziomie. Ośrodek pomaga tym wyjątkowym kobietom i ich dzieciom wyjść z cienia, wyrazić swoje marzenia i aspiracje oraz pomaga stać się tym, kim chcą być.

W ramach realizacji bieżącego zadania publicznego prowadzimy mieszkania wspomagane treningowe. Są one przeznaczone dla osób indywidualnych oraz rodzin – mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. By móc ubiegać się o możliwość skierowania do mieszkania w przypadku jego dostępności, należy:

skontaktować się pod wskazanym adresem e-mail (mwt@spiis.pl) opisując swoją sytuację lub skorzystać z gotowego do wypełnienia formularza. Twoje zgłoszenie trafi automatycznie na adres e-mail: mwt@spiis.pl. Po przedstawieniu w zgłoszeniu swojej sytuacji życiowej, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia komisja będzie je rozpatrywać. W skład komisji mogą wejść przedstawiciele różnych instytucji, które współpracowały z Tobą lub Twoją rodziną. Ponadto w skład komisji mają prawo wejść przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, które nadzoruje realizację zadania publicznego. O ustaleniach komisji zostaniesz poinformowany w formie pisemnej na wskazany w piśmie adres korespondencyjny.

Aktualności

Sprawdź co u nas ciekawego. A dzieje się dużo 🙂

Za Nami pierwszy miesiąc Nowego Roku. Dla wielu z Nas jest to czas postanowień noworocznych oraz zmian.
Grudzień jest wyjątkową porą roku, na którą czeka nie tylko grono dzieci, ale także wielu dorosłych.
Za nami listopad… Dla wielu z nas to miesiąc refleksji, nostalgii i zadumy. W tym miesiącu niemal wszystko żyje w zwolnionym tempie, ucisza się, nabiera smaku. Listopad ma w sobie niezwykłą moc. Pomimo tego, że pogoda nas już nie rozpieszcza, staraliśmy się uatrakcyjnić naszą codzienność.

Galeria

Nasze zmiany na przestrzeni lat.

Nasi Partnerzy

Widzisz tutaj logotypy organizacji, z którymi współpracujemy od wielu lat. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Partnerom za pomoc w realizacji naszych marzeń.

Kontakt

Chcesz z nami porozmawiać?
Zadzwoń

lub skorzystaj z formularza

Chcesz do nas wysłać przesyłkę?
Oto nasz adres

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”

Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

ul. Chlubna 9A-9D
03-051 Warszawa

W przypadku korespondencji dotyczącej zapytań o dane osobowe
prosimy wskazać w piśmie następującego odbiorcę:

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

ul. Nowogrodzka 7 lok.14
00-513 Warszawa

Pismo, wniosek dotyczący zapytania o dane osobowe prosimy kierować na poniższy adres:

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”

ul. Chlubna 9A-9D
03-051 Warszawa