„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker

Zrealizowane zadania publiczne

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej od trzydziestu lat realizuje różne projekty pomocowe dla osób i rodzin bezdomnych i/lub zagrożonych bezdomnością na terenie Warszawy we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy; Urzędami Dzielnic (m.in. Śródmieścia); Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (ówczesna nazwa rok 2015); Wojewodą Mazowieckim, Zarządem Województwa Mazowieckiego.

W ostatnich latach w ramach działalności statutowej zrealizowaliśmy następujące zadania publiczne:

 • "Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w dziesięciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż)"

  zgodnie z umową z m.st. Warszawy w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 • "W DRODZE II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności"

  w partnerstwie zgodnie z umową z m.st. Warszawy w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 • "ŁAŃCUCH - program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych osób w kryzysie bezdomności"

  w partnerstwie zgodnie z umową z m.st. Warszawy w okresie od 5 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

 • "PIERWSZY KROK - program wspierający osoby bezdomne w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych"

  – zadanie wspierane przez Urząd m.st. Warszawy w okresie od 15 października 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

 • "SKRZYŻOWANIE DRÓG - działania na rzecz osób bezdomnych prowadzone przez Pogotowie Interwencji Społecznej"

  – zadanie wspierane przez Urząd m.st. Warszawy w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

 • „Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D”

  zgodnie z umową z m.st. Warszawy w okresie od 19 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

 • „Działania socjalno – pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych w Pogotowiu Interwencji Społecznej”

  – zadanie wspierane przez Urząd m.st. Warszawy w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.

 • "W DRODZE - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności"

  zgodnie z umową z m.st. Warszawy w okresie od 31 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 • „Budujemy poMOSTy! – działania interwencyjne i specjalistyczne dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”

  – zadanie wspierane przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 • „Lepszy czas”

  – przeciwdziałanie ubóstwu w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie wspierane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego od maja 2016 r. do października 2016 r.

 • "POMOSTY - projekt streetworkerski Pogotowia Interwencji Społecznej"

  – zadanie wspierane przez Urząd m.st. Warszawy w okresie od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

 • - „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

  edycja 2015 - zadanie wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 1 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015 r.