„Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie”

~ Peter F. Drucker